Fossefestivalen byr på gjestespel med Anne Marit Jacobsens Ro mitt hav. Framsyninga tek for seg alt frå mytar, Gud og mat i Fosses forfattarskap. På biletet ser vi Anne-Marit Jacobsen (t.h.) og Sinikka Langeland. Foto: Oddleiv Apneseth

Mangfaldig program på Fossefestivalen

Fredag startar Den internasjonale Fossefestivalen på Det Norske Teatret. Festivalen tek for seg dramatikk skriven av Jon Fosse, og på programmet er både eigne framsyningar, gjestespel frå inn- og utland, to urpremierar og boklansering av siste band i Septologien.

Den internasjonale Fossefestivalen blir arrangert for andre gong av Det Norske Teatret og Det Norske Samlaget frå 3. til 12. september. Festivalen tek for seg dramatikk skriven av forfattar og dramatikar Jon Fosse, og har mange framsyningar og fleire samtalar på programmet.

Opningsdagen er det både lansering av det tredje bandet i romanserien Septologien og urpremiere på Oresteia — Fosses versjon av Orestien av den antikke dramatikaren Aiskylos, som levde om lag 500 år før Kristus.

Septologien er Fosses storverk i sju delar. Dei to første bøkene Det andre namnet og Eg er ein annan har hausta gode kritikkar både i Noreg og internasjonalt. Det andre namnet vart òg nominert til den internasjonale Booker-prisen. No blir det lansering av det tredje og siste bandet, Eit nytt namn.

— Eg ville skrive på ein sakte måte. Men eg ville ikkje skrive ei lang bok. Det berre skjedde, har Fosse sagt om då han skreiv Septologien.

Fosses stykke Sterk vind har òg urpremiere på scena. Det er det første stykket han skreiv for scena etter ein pause på nær ti år. Det handlar om tid, kjærleik, sjalusi, høgdeskrekk og dragning mot død, nærast som i ein vond draum, skriv Samlaget om stykket. Det Norske Teatret viser òg Trilogien, som vart vist første gong under Fossefestivalen i 2019.

Gjestespel om Gud og mat

Det blir òg gjestespel, føredrag og samtalar. Publikum får mellom anna sjå Mari Hesjedals Sov ikkje, og skodespelarkompaniet tgStan frå Belgia, gjer sin versjon av Eg er vinden.

Artikkelen held fram under annonsen.

Gruppa tgStan viser / . Foto: Tim Wouters

Av dei norske bidraga er òg Anne Marit Jacobsens gjestespel Ro mitt hav, som tek for seg alt frå mytar, Gud og mat i Fosses forfattarskap.

Undervegs blir det òg føredrag og samtalar. Mellom anna held Linda Eide liveshowet Fosse for dumskallar, som på kjent Linda Eide-vis byr på forteljingar, anekdotar og underhaldande analysar av Jon Fosse. Saman med Sjur Hjeltnes skal ho mellom anna ta for seg kva forhold den prislønte forfattaren og dramatikaren har til komma, komle og bilkøyring, og spør òg om kva som er hans personlege favoritthistorie.

Stadig meir populær

Jon Fosse kjem frå Strandebarm på Vestlandet og debuterte med romanen Raudt. Svart i 1983. Som dramatikar debuterte han med stykket Og aldri skal vi skiljast i 1993. Etter skodespelet Nokon kjem til å komme (1996), har han gjort stor internasjonal suksess.

Om forfattaren skriv festivalarrangøren at han alt frå romandebuten markerte seg som ei særmerkt røyst i norsk litteratur. I dag er han ein av våre aller viktigaste forfattarar og dramatikarar og har, særleg dei siste åra, vunne stadig større popularitet i den norske bokheimen.

På festivalen spør dei òg om kva som var det nye Fosse stod for i norsk litteratur og dramatikk, og korleis han påverkar nye og kommande generasjonar forfattarar.