Dette er ein artikkel for abonnentane våre

10. Mai 2019

Kven kan ro utan årar?


Gamle arbeidsmetodar er vel så eigna som moderne elektriske verktøy, kunne dei åtte kursdeltakarane konstatera på kurset i årelaging ved Hardanger fartøyvernsenter.


Login HF