Kyrkjebenker blir ikkje rekna som «fastmonterte sete» og dermed får dei fleste kyrkjer berre ha 50 tilskodarar på konsertar.Foto: Kyrre Lien / NTB / NPK

Inga oppmjuking av seteregel for kulturlivet

Helseministeren seier nei til å lempe på regelverket som seier at kulturarrangement utan fastmonterte sete maks kan ha 50 tilskodarar.

Det skriv NRK etter eit møte tysdag formiddag mellom helseminister Bent Høie (H), kulturminister Abid Raja (V), FHI, Helsedirektoratet og fleire forbund i kulturbransjen.

– Tilbakemeldinga mi til kulturbransjen er at smittesituasjonen ikkje gir oss moglegheit til å lempe på regelverket. Saka er konkret vurdert av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og den klare tilrådinga deira er ei streng tolking, seier Høie til NRK.

Fleire aktørar i kulturlivet har reagert på regelen, som mellom anna fører til at kyrkjekonsertturnear har vorte avlyste eller nedskalerte. Kyrkjebenkene blir nemleg ikkje rekna som fastmonterte sete.

– Benker blir ikkje rekna som fastmonterte sete, sidan benkene ikkje er individuelle sete og det er lettare å flytte seg nærare kvarandre, skriv regjeringa i grunngivinga si for denne definisjonen.

(©NPK)