Dette er ein artikkel for abonnentane våre

25. Juni 2019

Gamal, men oppegåande


Hardanger fartøyvernsenter har overteke drifta av oppgangssaga i Herand, ei sag som har røter tilbake til 1700-talet. I Herandshelga vart ho vist fram i all si prakt.


Login HF