Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK

Ber nordmenn vera varsame i fjellet i sommar

Mange nordmenn vel å leggje ferien til fjellheimen i sommar. No ber redningsetatane folk om å velje tur etter evne, og lytte til råd for unngå redningsaksjonar.

Dagleg leiar Ivar Brennhovd ved Norsk Tindesenter, seier til NRK at dei førebur seg på at det kan bli ein del redningsoppdrag i sommar.

– Vi ser dessverre alt at det har vore mange redningsaksjonar i år. Mitt råd er at folk må koste på seg guide i alle fall på første turen. Då blir dei lært opp, og har ein trygg, fin tur med folk som er lokalkjende, seier han.

Han får støtte av Eivind Brendehaug, som er forskar ved Vestlandsforsking. Forskinga viser at personlege råd fungerer betre enn skilting for å unngå redningsaksjonar.

– Gjennom dialog kan desse vaktene danne seg ein inntrykk av turgåaren, gi informasjon om kva som krevst og gi personleg tilpassa råd. Dersom han ikkje har føresetnad for å gå turen, kan dei gi beskjed om at dette blir for krevjande. Men ein kan ikkje nekte folk å gå, det er jo fri ferdsel i utmark. Ein bør likevel høyre på dei råda erfarne fjellfolk gir, seier Brendehaug.

Kjetil Leknes, redningsmann og leiar for operativ trening i Norsk Luftambulanse, seier det er viktig å velje tur etter evne og form.

– Tendensen er meir og meir joggesko. Vi ser stadig fleire småskadar fordi folk trakkar over når dei går i fjellheimen med joggesko.

(©NPK)