Planen om utescene ved Juklafjord går i vasken for messegeneral Kristine Drake. Foto: Bård Valvatne

Avlyser Handverksmessa i Jondal

Styret har avgjort at den tradisjonelle messa som er planlagd 19.–21. juni, vert avlyst på grunn av koronaviruset. Situasjonen hindrar arrangørane i å gjennomføra på ein forsvarleg måte, opplyser messegeneral Kristine Drake i eit nyhendebrev.

Messa har søkt råd hjå smittevernlegen i Ullensvang kommune, som meiner det ikkje er forsvarleg med ein folkefest i juni. Også rådmannen, ordføraren, kultursjefen og andre er konsulterte.

Messestyret kan heller ikkje lova ei ny messe i 2021, ettersom utviklinga av smittespreiinga er usikker. Dette vert avgjort til hausten.

Årets messe skulle avvviklast på fleire stader i sentrum, ettersom skuletomta for tida er eit anleggsområde.