Dette er ein artikkel for abonnentane våre

11. Mai 2019

- Ein tradisjon

Kjersti Hovland (14) i Ålvik er ikkje utprega kristen, men var

aldri i tvil om at ho ville konfirmera seg i kyrkja.


Login HF