Dette er ein artikkel for abonnentane våre

26. Juli 2019

- Dette er draumejobben


Tre gongar om dagen, fem dagar i veka i heile juli, tek Ingrid Standal Sørheim fram toradaren og spelar konsert. Kjekkare sommarjobb finst ikkje, meiner ho.


Login HF