16. februar 2020

– Folk må vera meir samfunnsengasjerte

Protestane i Hongkong gjorde sterkt inntrykk på UKM-deltakar Thea Bjørk Ludvigsen (17).

Sjå biletserie frå kulturmønstringa her.


16. Februar 2020

Elisabeth Fremgaard var mest til fjells

norheim@hf.no

328 deltok i postkassetrimmen i Øystese.

Håkon Norheim


14. Februar 2020

– Dei unge har mindre behov for å opptre

Berre ni innslag er påmelde årets UKM. Kulturskulerektor Rolf K. Seldal trur Youtube kan ein del av ha skulda.


13. Februar 2020

Ve te Bergen, ve te Bergen

Hardanger skøyteklubb har teke steget ut på glattisen, men ikkje i Kvam.


07. Februar 2020

Røynd debutant i Kabuso

Audun Storaas har laga kunst sidan 2. verdskrig. I ein alder av snart 98 år stiller han for første gong ut i Kunsthuset Kabuso.


07. Februar 2020

Høgare kulturrisiko med kjende namn

Å hanka inn kjende namn til Kvam kosta meir enn det smakte, seier Håvard Markhus.


06. Februar 2020

Avduka kunst som speglar livet

Kunstverka som set farge på Kvam familie- og læringssenter (KFL), symboliserer livets puslespel.


05. Februar 2020

Kulturlivet blømer i Tørvikbygd

Då liljemarknaden endra seg, såg Anne Grete Berge behovet for å gjera noko nytt.


02. Februar 2020

Revy med ein slags raud tråd

Revy i ein tynn tråd lokka fram både humring og gapskratt hos publikum. I periodar kunne det likevel verta litt lenge mellom dei gode poenga.


30. Januar 2020

Kabuso satsar på lokal- inspirert kunst og konsertar

Satsinga speglar seg i programmet for 2020, som vart presentert på programtreffet onsdag.


30. Januar 2020

Klare for å løysa låtten

Revysjefane trur dei er temmeleg godt i rute, men pulsklokka røper ein viss stressfaktor i innspurten.


24. Januar 2020

Hoem og Matre slo an i Kvam

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Biblioteket i Jondal hadde 960 besøk fordelte på 76 utlånsdagar i 2019. På dagtid vert biblioteket flittig brukt av skulen. Tilkomsten til biblioteket har vore dårleg sidan sommaren fordi skulen er under ombygging, fortel bibliotekar Astrid Holmefjord.


22. Januar 2020

Børve-bok i ny versjon

Boka om Børvegarden som Johannes Børve gav ut i 2007, kom i haust ut i fornya utgåve.