Utfordrar Fylkesmannen – står fast på byggeløyve

Formannskapet i Kvam vil gi Martin Vik og Elisabeth Fimland Vik dispensasjon for frådeling av ei tomt og rammeløyve til bygging av bustad i Øvre Vik i Øystese.

Dei to sakene vart handsama i det digitale møtet tysdag.

Kari Mostad (MDG) røysta mot frådelinga av omsyn til jordvernet. Å opna for eit tredje bustadhus på garden vil skapa uheldig presedens for liknande saker, meiner ho. Mostad røysta likevel for rammeløyvet fyrst.

Sakene vert sende til ein settefylkesmann, som skal avgjera saka.