Ber om fritak frå p-avgift

Sakshandsamar Ann Helen Opedal i Hardanger tingrett har skrive til Ullensvang kommune og bede om at tingretten ikkje må verta pålagd parkeringsavgift på smelteverkstomta.

Kommunen skal, etter det Opedal forstår, ta parkeringsavgift på dette området til sommaren. Dommarane plar parkera på smelteverkstomta når dei skal gjennomføra rettssaker i Odda rådhus, skriv Opedal i ein e-post til kommunen.