Stølshusa på Mødal vart ikkje uroa av mange sjelene i dag. Foto: Privat

Slik ser det ut på Mødal i dag

Hytteforbodet hindrar mange i å oppsøkja Kvamskogen. Her er ei mager trøyst til desse: ferske foto frå samlingspunktet Mødal.