Politisk debatt i Holmatun.

Video: Politisk debatt

Sjå opptak av den politiske debatten i Holmatun.

HF prøvde å senda live frå debatten på Internett. Det vart ein moderat suksess då berre siste del av sendinga hadde lyd. På dette opptaket er det lyd på lyd på heile debatten.