Publisert 18. april 2019 kl. 19.45.

Biletserie: For ein skjærtorsdag!


Berre overkroppar var å sjå på Kvamskogen skjærtorsdag.


Vel å merka fanst tilhøyrande, påkledde underkroppar. Folk kasta kleda, smurde seg inn med solkrem, pakka appelsinar og sjokolade i sekken og la i veg mot velkjende turmål som Mødal og Kvitingen, sør for fylkesveg 7. Turgåarane kunne ta på seg skia allereie ved parkeringsplassen. På nordsida er det monaleg mindre snø før ein kjem eit stykke høgare opp i terrenget.

Himmelen hadde eit lett slør fyrst på dagen, men etter kvart skein sola skamlaust frå klar himmel. Skiløparane gjekk og køyrde nærast i kø både oppover og nedover. Andre føretrekte å nyta det som er att av snø i det enno opne skitrekket i Furedalen, eller slo seg ned i ein solstol for å nyta synet av dei fyrstnemnde. Eikedalen skisenter varsla på si side 12. april at senteret måtte stengja for sesongen på grunn av snømangel.

Vêrvarselet tilseier at dei høge temperaturane held fram, men at det kan verta noko meir skya dei tre neste dagane. Over helga er det meldt bortimot tjue grader i Hardanger, og atter ein gong strålande sol.

Røde kors melder om det lågaste talet på redningsaksjonar på ein skjærtorsdag på fem år i Noreg. Organisasjonen, som er sterkt representert på Kvamskogen, trur at fint vêr og relativt lite snø kan medverka til statistikken, ettersom mange heller kosar seg i solveggen enn å gå på krevjande langturar.


Klokka 17 hadde vaktsentralen meldt frå om i alt 13 aksjonar. Dei fleste var reine henteoppdrag i samband med brot, forstuvingar og annan sjukdom. Til samanlikning vart det utført 62 redningsaksjonar på den tidlege og snørike skjærtorsdagen i fjor. Snittet sidan 2008 er 31 aksjonar. Så langt i påsken er det meldt om 249 skadar og 125 aksjonar på landsbasis.

Røde kors minner om at folk bør kontrollera snøskredrisikoen på nettstaden varsom.no, ettersom svake snølag og våt snø kan føra til flakskred og naturleg utløyste skred.
Siste Nytt: