Abonnement

  • Ting abonnement
  • Prisliste 2017
  • Abonnementsvilkår
  • Ofte stilte spørsmål
  • Laussal

Ofte stilte spørsmål


Kvar finn eg abonnementsnummeret mitt?

Abonnementsnummeret finn du på fakturaen din eller på avisa om du får den levert adressert.

 

Kvar finn eg passordet mitt?

Passordet ditt får du ved å ringa oss på telefon 56 55 00 20 eller å senda ein e-post til abonnement@hf.no

 

Korleis registrerer eg levering til mellombels adresse?

Send ein e-post til abonnement@hf.no eller logg inn på "mitt abonnement" her.

Slike endringar må vera oss i hende innan kl. 11 dagen før adresseendringa skal gjelda.

 

Kan eg finna informasjon om dagens levering nokon stad?

Nei, men du kan ta kontakt på telefon 56 55 00 20.

 

Korleis endrar eg adressa mi permanent?

På same måte som ved mellombels endring.

 

Kostar det meir å flytta avisa?

Innanlands er det portofritt.

 

Kan eg omadressera avisa til utlandet? Kostar det noko ekstra?

Ja, kontakt oss anten på abonnement@hf.no eller på telefon 56 55 00 20.

Omadressering til utlandet utløyser eit portotillegg.

 

Eg ynskjer å gje bort avisa til ein eg kjenner når eg er på ferie. Kva gjer eg?

Det same som ved omadressering av avisa.

 

Korleis klagar eg dersom eg ikkje får avisa?

Kontakt oss på telefon 56 55 00 20 eller på abonnement@hf.no

 

Korleis opprettar eg e-faktura?

Les om e-faktura her.