Dette er ein artikkel for abonnentane våre

23. Februar 2020

Villaksen lever farleg


Rømt oppdrettsfisk, lakselus, infeksjonar, pukkellaks, klimaendringar og Gyrodactylus salaris er blant faktorane som truar helsa hos villaksen. Fjoråret hadde innslag av alle desse faktorane, viser Fiskehelserapporten 2019.


Login HF