Dette er ein artikkel for abonnentane våre

20. Februar 2020

I år kan du få att på skatten allereie i april


Skatteetaten tek i år i bruk ein ny type skattemelding. Alt skal gå raskare – også tilbakebetaling til dei som er trekte for mykje i skatt.


Login HF