Publisert 16. februar 2020 kl. 14.36. Oppdatert 17. februar 2020 kl. 10.51.

Trur lynnedslag hadde skulda


Det small kraftig i Herand før røyken frå hytta vart observert.
– Me har ikkje konkludert, men ut frå det vitne og busette i området har forklara, var det eit veldig torevêr i området. Folk trudde det hadde slege ned hjå dei sjølve. Så såg ein røyken frå hytta, seier Vidar Litle-Kalsøy i Hardanger lensmannsdistrikt.

Brannen i Eikevegen, ovanfor Grannahuset, vart meld om lag klokka 14.30 sundag, ifølgje politiet.

110 Hordaland melde klokka 14.56 at brannvernet var på plass, og at det var røykutvikling i hytta. Hytta var snøgt overtent og vart difor totalskadd. BA skriv at også ein ATV ved hytta er totalskadd.

Brannvernet måtte vera varsame på grunn av propanflasker på eigedomen, og har dessutan hatt problem med vasstilførsla og måtte pumpa vatn frå Storelvi, ifølgje avisa. I Facebook-gruppa Herand var folk oppmoda om å ikkje tappa vatn. Vatnet vil verta ureina.

Brannmannskap frå både Jondal, Odda og Grimo rykte ut.