Dette er ein artikkel for abonnentane våre

15. Februar 2020

Gjorde skattefråsegn litt meir næringsvenleg

Sp ville ikkje fremja uspesifiserte påstandar om utslepp eller hevda at oppdrettsnæringa «utnyttar» ressursane.


Login HF