Publisert 13. februar 2020 kl. 15.52. Oppdatert 13. februar 2020 kl. 19.35.

Tidleg kveld for reserveferja


Siste ferje i kveld går klokka 20.50 i staden for 23.00.

Ferjesambandet Jondal–Tørvikbygd er i ettermiddag igjen innstilt på grunn av tekniske problem.

MF «Lærdal» har i dag gått i rute på sambandet, etter at MF «Samlafjord» fekk problem med framdrifta i dag tidleg. Sistnemnde er send på inspeksjon på Fjellstrand.

Vikarferja skal vera klar til drift att innan 16.50, melder Fjord1.Fjord1 melder i kveld at siste ferje i kveld går frå Tørvikbygd klokka 20.50, som følgje av «driftsmessige problem». Siste ferje skal eigentleg gå klokka 23.00.

Etter dette må reisande nytta sambandet Årsnes–Gjermundshamn til klokka 23.50, då siste ferje går på strekkja. I morgon skal båe strekkjene verta velsigna med bilførande køyretøy, ifølgje Fjord 1.