Publisert 13. februar 2020 kl. 19.21. Oppdatert 13. februar 2020 kl. 19.43.

Stengjer ferjesamband i ei veke i mars


I perioden 9.–14. mars vert Jondal–Tørvikbygd utan ferjesamband.
Tidlegare har Skyss varsla at ferjesambandet kunne verta stengt i fleire periodar på grunn av arbeidet med oppgradering av ferjeleia.

Torsdag kom tidspunktet for den fyrste stengjeperioden: frå og med måndag 9. til og med laurdag 14. mars. Den andre perioden vert i slutten av mai, men datoane er ikkje klare enno, melder Skyss.

Skyss tilrår sambandet Årsnes–Gjermundshamn eller Kvanndal–Utne som alternativ. Skyss kjem til å setja opp ei passasjerbåtrute som køyrer åtte gonger tur–retur på kvardagar, og fire gonger tur–retur laurdag. Båten skal korrespondera med buss frå Tørvikbygd til Norheimsund. Det finst eit avgrensa tal parkeringsplassar i både Jondal og Tørvikbygd.

Bussline nummer 930 går vanlegvis via jondalssambandet. I marsveka vil bussen i staden køyra strekkja Bergen–Tysse–Eikelandsosen–Mundheim–Gjermundshamn.