Publisert 29. januar 2020 kl. 13.45.

Pendlarar i Hordaland rasar mot høge ferjeprisar


Kraftig auke i ferjeprisane gjer at pendlarar fleire stader i Hordaland fortviler.


– Det er ein distriktsfiendtleg politikk som går ut over pendlarar og lokalt næringsliv, seier Bjørn Lande i pendlarforeininga på Tysnes til Bergens Tidende.

Etter at ordninga med autopass vart innført frå nyttår, har ferjeutgiftene skote i vêret på ei rekkje ferjesamband i Hordaland, fortel avisa. Dette har særleg gått ut over dei som køyrer åleine, såkalla matpakkekøyrarar. På ferjesambandet Våge-Halhjem, som Tysnes-pendlarar brukar, har omlegginga ført til at billettprisen for personbil har auka med 36 prosent. Det betyr at det no kostar 224 kroner ein veg, mot 165 kroner tidlegare.

Situasjonen er den same for Tysnes-pendlarane som reiser sørover til Stord. Pendlarar avisa har snakka med, meiner prisauken vil føra til at dei no må ut med 7.000 til 8.000 kroner meir i billettutgifter i året.

Austevoll-folk som pendlar med ferjesambandet Hufthamar–Krokeide, er likevel dei som må betala den høgaste billettprisen i fylket, ifylgje avisa. Utan autopassbrikke kostar turen 330 kroner for ein bensinbil kvar veg.


Både ordføraren på Tysnes og ordføraren i Austevoll er svært kritiske til den nye ordninga og den kraftige auken i ferjetakstane. Dei meiner dette særleg rammar pendlarane og at det fører til at det vert vanskelegare å bu i eit lokalsamfunn der ein er avhengig av ferje.

Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) seier at ordninga med Autopass blei innført etter råd frå staten og at meininga var å gjera det enklare for dei reisande. Han innrømmer likevel at ordninga har ført til problem.

På Tysnes set leiaren i pendlarforeininga no si lit til at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), som sjølv er sunnhordlending, kan ordna opp.
Siste Nytt:

28. Januar 2020

Konfliktrådet vil ha fleire saker

Håkon Norheim

norheim@hf.no


28. Januar 2020

Når gode råd ikkje er dyre

Håkon Norheim

norheim@hf.no