Dette er ein artikkel for abonnentane våre

21. Januar 2020

Biofish får redusert smoltspelerom

Smoltprodusenten får mindre vatn enn ynskeleg og må redusera reguleringshøgda i Eidesvatnet.


Login HF