Dette er ein artikkel for abonnentane våre

14. Januar 2020

Politikarar må lytte til dei utan stemmerett


– Å ha eit aktivt ungdomsråd er viktig for ungdommane si meistring, sjølvtillit og utvikling, skriv barneombod Inga Bejer Engh.


Login HF