Publisert 14. januar 2020 kl. 22.19. Oppdatert 14. januar 2020 kl. 22.22.

Næringsministeren inviterer til møte om overturisme


Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har invitert aktørar og destinasjonar til møte 16. januar, for å høyra om utfordringar og løysingar knytte til overturisme.
– Veksten i reiselivet må skje på ein måte som kjem lokalbefolkninga til gode, og samstundes tek vare på våre unike natur- og kulturressursar, seier Isaksen i ei pressemelding frå regjeringa.

Målet med møtet er å få presentert kva utfordringar dei mest besøkte reisemåla opplever, og å koma fram til forslag til løysingar både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Røe Isaksen han òg vil synleggjera dei verkemidla kommunane allereie har.

Mellom destinasjonane som skal vere representerte i møtet er Geiranger, Flåm/Aurland, Bergen, Trolltunga og Preikestolen/Kjerag. Kvar av destinasjonane skal gje ein kort presentasjon av sine erfaringar.