Publisert 13. januar 2020 kl. 08.33.

Ungdomsparti krev auka satsing på vindkraft


Ungdomspartia til alle dei fire regjeringspartia krev fortgang i vindmølleutbygginga i Noreg.


– Sjølv om det er vanskeleg, og sjølv om det er eit konfliktnivå, så er det ansvaret til denne regjeringa at me får bygd ut noko, seier Unge Høgre-leiar Sandra Bruflot til NRK.

Bruflot etterlyser klarare satsing på vindkraft i Noreg etter at regjeringa skrota den føreslåtte rammeplanen for vindkraft i fjor. Planen fekk massive protestar.

– Me må ta inn over oss at olja ein dag vil ta slutt, anten me vil det eller ikkje, og då må vi faktisk ha fleire bein å stå på. Vi må utvikla nye næringar som kan sikra verdiskaping, skapa arbeidsplassar i heile landet og som også kan bidra til å redusera utsleppa, seier nestleiar Andreas Brännström i FpU til kanalen.

Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark seier til NRK at det ikkje alltid er slik at dei som skrik høgast, representerer fleirtalet.

– Det er både eit fleirtal i befolkninga som meiner at me skal ta klimautfordringane på alvor, og at vi skal byggja ut meir vindkraft, så eg føreslår at me høyrer på dei, seier han.

Ingen av ungdomspartia vil tvinga kommunar til å byggja ut vindkraft.


KrfU-leiar Edel-Marie Haukland meiner det er viktig at kommunane vert lytta til. Samtidig meiner ho det er viktig å få på plass grøn energi.