Publisert 12. januar 2020 kl. 05.01.

86 personar omkom i drukningsulukker i 2019

Talet på drukningsulukker gjekk ned med 16 prosent frå 2018 til 2019, viser tal frå Redningsselskapet.

Medan 102 personar omkom i 2018, var talet 86 i fjor.

– Ein nedgang på 16 prosent er svært gledeleg. Men for å koma nærare ein nullvisjon, må me intensivera det drukningsførebyggjande arbeidet, seier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Sjølv om talet på drukningsdødsfall i samband med bading gjekk ned frå 18 til 9 frå 2018 til 2019, er tala frå i fjor likevel over snittet dei siste ti åra.

Drukning i samband med bading og etter fall frå land eller bryggje er ulukkestypane med størst nedgang, viser tala frå Redningsselskapet. Samanlikna med 2018 drukna 7 fleire i fjor etter fall frå fritidsbåt, inkludert kajakk og kano.

Alle drukningsulukkene i fjor skjedde utandørs. 55 prosent drukna i sjøen, 35 prosent i innsjøar eller tjern og 9 prosent i elvar. 1 ulukke skjedde i eit privat plaskebasseng.

4 born omkom i badeulukker i 2019, og 85 prosent av dei som omkom i drukning i fjor, var menn og 15 prosent kvinner. 62 prosent var over 40 år.


Det var flest drukningar i Rogaland, med 14. 11 drukna i Nordland, 9 i Trøndelag og 8 i Møre og Romsdal. Oppland hadde som einaste fylke ingen drukningsdødsfall.