Dette er ein artikkel for abonnentane våre

11. Januar 2020

– Ikkje farleg nok frå Sætveit til skulen

To skuleelevar i Jondal fekk i haust avslag på søknaden om gratis skuleskyss frå Sætveit., medan elevane i Sætveithagen har gratis skyss.


Login HF