Dette er ein artikkel for abonnentane våre

05. Januar 2020

Nasjonal markering av utvandringa til Amerika


I 2025 er det 200 år sidan den fyrste organiserte utvandringa frå Noreg til Amerika. Norsk utvandrermuseum på Ottestad ved Hamar har i den samanhengen teke initiativ til ei brei nasjonal markering.


Login HF