Publisert 13. desember 2019 kl. 20.01.

Mange elevar går på skular som ikkje tilset homofile lærarar

Over 2.000 elevar i Hordaland går på skular som ikkje tilset homofile. Ein av skulane ligg i Kvam.

Ti private, kristne skular i Hordaland tilset ikkje homofile lærarar. Til saman har dei 2.234 elevar og får rundt 240 millionar i statsstøtte, skriv Bergensavisen.

Avisa har gått gjennom verdigrunnlaget for 15 kristne grunnskular og vidaregåande skular.

Ti av skulane skriv at dei ikkje tilset homofile lærarar, tre seier dei gjer det, og to gjev uklare svar. Ein av skulane som ikkje tilset homofile, er Framnes kristne vidaregåande skule i Kvam. Norheimsund friskule har gjeve uklart svar.

Sju av skulane vert drivne av Egill Danielsens stiftelse. Der må nytilsette signere eit verdidokument når dei byrjar. I det står det mellom anna:

«Det livslange, monogame ekteskap mellom mann og kvinne er rammen for det seksuelle samliv. Det forventes at alle lever i samsvar med dette.»

– Verdidokumentet fortel om verdigrunnlaget på skulen, slik at me er opne og tydelege om kva me trur på, og ut frå det kan møta menneske på ein respektfull måte, seier Asle Ystebø, dagleg leiar i Egill Danielsen stiftelse, til BA.


Danielsen understrekar overfor avisa at elevane ikkje må følgja verdidokumentet.

– Me får stadig tilbakemeldingar frå elevar, også dei som står i konflikt med verdigrunnlaget vårt, om at dei føler seg godt tekne vare på. Korkje våre lokale undersøkingar eller elevundersøkinga til Utdanningsdirektoratet gjev indikasjonar på at me mislukkast med dette, heller ikkje overfor homofile elevar, seier han.

– Å skulle læra frå seg eit slags normsett i klasserommet og leva etter et annet i det private liv, trur ikkje me er bra for nokon. Me trur heller ikkje at undervisinga vil oppnå nokon effekt, skriv Harald Voster, rektor på Framnes, i en e-post til BA.

Han framhevar at styrken med eit verdidokument er at ein er open om kva skulen vil, men vedgår at en kan gå glipp av dugande formidlarar. Skulen ynskjer å visa at det finst eit bibelsk perspektiv på samliv, opplyser Voster til BA.

(Nynorsk pressekontor/HF)