Publisert 12. desember 2019 kl. 16.02.

Lærarar vil at Kvam herad skal kjøpa årskort i Hardangerbadet

Utdanningsforbundet ynskjer at tilsette som skal driva symjeopplæring i Hardangerbadet neste skuleår, får gratis årskort av Kvam herad. Det skriv styret i eit budsjettinnspel til heradsstyret.

– Det å gje ei slik gulrot, og såleis gjera denne jobben meir attraktiv, har fleire fordelar, skriv styret.

Dei meiner årskorta gjev dei tilsette høve til å gjera seg kjende utanom arbeidstida, kan motivera dei og gje godt grunnlag for førebuing av undervisinga. Trygge tilsette som driv eigentrening, kan gje opplæring med god kvalitet, meiner forbundet.

– Fritt årskort vil kunna stimulera til at me får eit fast, stabilt personale med stort engasjement for oppgåva, skriv leiar Svein Rune Stakseng, hovudtillitsvald Vigdis Rykkje og varatillitsvald Jorunn Tonning Neteland.

Dei viser til at heradet planlegg å nytta færre lærarar til symjeundervising til hausten, slik at ein konsentrerer kompetansen.

Heradsstyret skal vedta 2020-budsjettet tysdag.