Dette er ein artikkel for abonnentane våre

07. Desember 2019

Fryktar meir vedlikehald


På grunn av lite vatn i Stølsdalselva, som syter for drikkevatn til Jondal sentrum, måtte Jondal kommune mellom anna endra ein terskel for å leia vatnet betre mot inntaket til vassverket.


Login HF