Publisert 06. desember 2019 kl. 13.56. Oppdatert 06. desember 2019 kl. 13.57.

VVS-verksemder fusjonerer

Kåre Neteland AS i Norheimsund opplyser i eit presseskriv at verksemda Tecno AS er fusjonert med fyrstnemnde selskap. Den nye verksemda har fått namnet Tecno VVS AS. Det vart avgjort i eit sams styremøte 4. oktober.
Føremålet med fusjonen er å forenkla selskapsstrukturen i konsernet. Det overdragande selskapet, Tecno VVS, er eit dotterselskap av overtakande selskap, og styret ser det som føremålstenleg at dotterselskapet vert innfusjonert i morselskapet.
Alle dei tilsette vert med vidare i Tecno VVS, og firmaet vil ha dei same ansvars- og myndeområda som tidlegare. Tecno VVS har tverrfagleg kompetanse innan prosjektering og utføring av sanitær-, varme- og sprinkleranlegg. Verksemda er totalleverandør av rehabilitering av bad og har brei kompetanse innan røyrleggjartenester.


Siste Nytt: