Dette er ein artikkel for abonnentane våre

01. Desember 2019

Oppdrettskollegaer i Mowi protesterer mot Lausanakken-oppdrett

Naudsynte tiltak er fullt moglege på dagens område, meiner Mowi AS.


Login HF