Publisert 29. november 2019 kl. 08.00.

To slag sanning

– Det finst to typar sanning, sa Edvard Hoem i foredraget sitt på Berge gard & gartneri på onsdag. – Den første typen er fakta, slik som datoar og årstal ein kan finna i kyrkjebøker og arkiv.

– «Du er den vakraste kvinna eg har sett i heile mitt liv», høyrer til den andre typen sanning, den dikteriske.

Desse to typane sjonglerer Hoem med i dei historiske romanane sine. Litteraturforskarar på universiteta er ikkje like begeistra for den historiske romansjangeren, hevda Hoem, dei synest sanningsomgrepet blir noko problematisk. Mange lesarar, derimot, likar denne sjangeren.

Det såg i alle fall ut som publikum på Berge skjønte skilnaden på sant og oppdikta. Over 200 personar møtte fram for å høyra vinnaren av heidersprisen av Brageprisen 2019 fortelja om arbeidet sitt med å grava fram livet til forfedrane sine som emigrerte til Amerika på 1800-talet. Utvandrarbøkene hans har blitt svært populære, i dei skildrar han skjebnar som liknar på livet til mange andre utvandrarar og innvandrarar. Dei fleste familiar i Noreg kjenner til nokon som drog vestover havet for å skapa seg eit godt liv. I tillegg fortalde Hoem om arbeidet med historia til oldemor si, ho som gjekk frå Romsdalen til Kristiania for å utdanna seg til jordmor. Dette stoffet blei til romanen Jordmor på jorda, som kom ut i fjor. Felemakaren og døtrene hans er ein ny historisk roman som ikkje blei ferdig dette året, men som lesarane kan gle seg til i 2020.


Det kjem sikkert til å liggja ein del Hoem-bøker under juletrea i Kvam dette året. Huus bokhandel selde bøker, og Hoem signerte så langt han rakk. Med ljos, joletre, blomar og jolepynt overalt skapte Anne Grete Berge og hjelparane hennar ei stemningsfull ramme rundt arrangementet. I tillegg baud dei på heimelaga kaker og nytrekt kaffi. Det såg ut som folk hadde ei triveleg stund i drivhuset.

Kvam Mållag takkar for samarbeidet med Berge gard og gartneri og Huus bokhandel. Sist, men ikkje minst, takk til alle som møtte opp. Det er meiningsfullt og kjekt for mållaget å få gode forfattarar som skriv nynorsk, til å ta turen til Kvam for å møta lesarar. Fordommane mot å lesa nynorsk er i ferd med å forsvinna, hevda Hoem. Han sa at han hadde fått skryt av damer på Frogner, Oslos beste vestkant, for at han skreiv så godt riksmål. Dette komplimentet må no vel lova godt for nynorsk litteratur i framtida?

For Kvam Mållag,

Randi Jåstad