Dette er ein artikkel for abonnentane våre

14. November 2019

Kommunesamanslåing får litt av skulda for utfordringar i store byggjeprosjekt i Jondal

Budsjettsprekkar i både symjehallen og skuleprosjektet i Jondal skuldast mellom anna kommunesamanslåing, ifølgje ein revisjonsrapport.


Login HF