Publisert 07. november 2019 kl. 15.58. Oppdatert 07. november 2019 kl. 16.21.

Jubilerer med pop og marsj


Kva grunnleggjar av Herand musikklag i 1959, Gunnar Bakke, hadde sagt om at korpset i dag har The Beatles på repertoaret, kan ein berre spekulera på. Noko som er meir sikkert, er at det var ein stor ting å starta korps i Jondal for 60 år sidan.


I byrjinga var det berre menn med. Noverande medlem Ingeborg Huus fortel at korpset i starten ikkje kunne så mykje om korkje notar eller instrument. Men instrument kjøpte dei, og dei fekk ein musikar frå Bergen filharmoniske orkester til å koma til Herand og undervisa dei i notar og instrumentbruk.

I dag tel korpset 16 fast møtande medlemer. Det har ikkje saksofon eller klarinett, men messinginstrument, sidan det er eit brasskorps.

Laget har spela fast til 17. mai både i Jondal og Herand, og likeins i gudstenesta på julaftan i Jondal kyrkje.

– Me spelar òg under opninga av Handverksmessa. I år spelte me òg då det var kongebesøk. Elles kan me nyttast til underhaldning i bryllaup og i andre samanhengar, seier Huus.

Laget øver ein gong i veka, i gymsalen i kulturhuset. Det har halvt om halvt med kvinner og menn.

– Kvar torsdag kjem Arild B. Nielsen og leier øvingane, og det er kjekt. Han er profesjonell, og det er med og dreg oss vidare, seier Huus.

Rekruttering, derimot, er det dårleg med.

– Det er noko me ynskjer oss, og det trur eg er likt overalt, i alle fall på mindre stader, seier Huus.


Utanom jubileumskonserten står ein adventskonsert i Jondal kyrkje på kalenderen. På julaftan er det speling, og så er det nyttårskonsert i januar.

– Det har vorte ein liten tradisjon at me arrangerer konsert då, og me inviterer andre kor eller korps, seier Huus.

Melodiane er alt frå rolege stykke til meir heftige rytmar. Laget spelar popmusikk òg.

– Slikt folk likar å høyra, seier ho.

Men dei gløymer ikkje tradisjonelle marsjar. Dei har òg med eit stykke frå musikalen Chess.

– Kjende tonar for folk, seier Huus.

Ho tykkjer det er kjekt å spela, og at det er positivt for både Herand og omland og Jondal at musikklaget eksisterer.

– Musikk er noko alle har bruk for, nær sagt. Det er ein veldig fin hobby, seier Huus.