Publisert 04. november 2019 kl. 16.43.

Kronene rulla for fattige på Filippinane


På nokre timar vart truleg kring 850.000 kroner samla inn til misjonsprosjektet på Framnes laurdag.


– Det er ein utruleg fin sum, seier prosjektleiar Isak Lønning Hystad (18).

Han har hatt det hektisk dei siste vekene som følgje av førebuingane til den store dagen. Det tek si tid å administrera og koordinera løp, kiosk, kafé, basar og misjonsbutikk – alt saman fann nemleg stad på Framnes kristne vidaregåande skule same dag.


Sprang over 40 rundar

270 personar – elevar, foreldre, sysken og lærarar – sprang i den om lag 500 meter lange løypa rundt halvøya skulen ligg på. For kvar runde samla dei inn 8.600 kroner som verksemder og privatpersonar hadde lova å yta. Hystad reknar med totalen kan verta kring 130.000 kroner. I tillegg kjem faste summar på om lag 590.000 kroner, i alt kring 720.000 kroner.

Mange av dei som var med, hadde kledd seg ut. Både Robin Hood, vikingar og slåbrokkledde dukka opp, for å nemna noko. Dei best utkledde fekk heider og ære, saman med dei som sprang både snøggast og lengst. Lengst sprang Bjørn Hisdal, som med over førti rundar gjennomførte om lag ein halvmaraton.

«Misjonsbutikken» selde ymse varer produserte på Filippinane eller av filippinarar i Noreg. Mor og far til Hystad hadde hovudansvaret. Tiltaket sikra åleine 100.000 kroner til misjonsprosjektet. På toppen kjem 23.000 kroner frå basaren og ei så langt ukjend inntekt frå kiosken og kafeen.


Meir er i vente

Innsamlinga er ikkje over. Mellom anna talentiaden og russerevyen, der inntektene går til prosjektet, står att. Dessutan planlegg prosjektet ein måneskinstur der deltakarane kan kjøpe seg ein tur i finstasen med han eller henne dei vil gå med. Undervegs vert det ymse aktivitetar og leikar, og etter turen vert det underhaldning og middag.

– Me er i tenkjeboksen for å finna på kreative aktivitetar for å samla inn pengar, seier Hystad.

Han har med seg Hanna Vae (18) i prosjektleiinga. Elevar i 3. klasse har teke ansvar på ulike felt for å hjelpa til med løpet i helga.

Inntektene til årets misjonsprosjekt går til Ministries without borders, ein organisasjon som hjelper fattige på Filippinane.