Dette er ein artikkel for abonnentane våre

31. Oktober 2019

Det har vorte dyrare å eiga hus – men i Bergen kostar det 20.000 meir

Login HF