Publisert 31. oktober 2019 kl. 10.29.

Kuttar ikkje i skulebudsjett

Budsjettramma for oppussing av Jondal skule og bygging av fleirbrukshall er ikkje føreslegen endra i budsjettframlegget som vert offentleggjort i dag.

Det opplyser påtroppande rådmann Ole-Jørgen Jondahl til HF.

– Prosjektet er kome så langt at eg ikkje såg anna råd enn å lata det liggja som det er, opplyser han.

Kommunestyret for Ullensvang kan velja å kutta i den siste delen av prosjektet om det ynskjer. Denne delen omfattar opprusting av bygget med gymsal og garderobar.

Budsjettet vert sendt ut i dag, og skal presenterast for kommunestyret i Odda rådhus 7. november. Endeleg vedtak vert gjort 18. desember.