Publisert 30. oktober 2019 kl. 09.20. Oppdatert 30. oktober 2019 kl. 09.40.

Nei til narkotika!

Fredag 25. oktober stelte Rossvollrussen 2020 i stand russekro i Holmatun. Dette var eit offentleg arrangement tenkt for ungdom over 18 år. Nærare 150 ungdommar frå Kvam, Fusa og Samnanger betalte seg inn på arrangementet. Det vart spela «ungdommeleg» musikk, folk dansa og hadde det kjekt. Både tilsette ved Holmatun og foreldrevakter syntest at ungdommane oppførte seg eksemplarisk.

Måndag 28. oktober skreiv Hordaland Folkeblad at politiet fredagskveld hadde fått melding om sal av narkotika på russekroa. Det var foreldrevaktene på kroa som hadde fått nyss i at ein vaksen person forsøkte å selja narkotika, og hadde då ringt til politiet. Rossvollrussen synest det er svært trist og frustrerande at dette hende. Slikt skal ikkje føregå på våre arrangement. Narkotika er ikkje akseptert blant årets russekull, og er heller ikkje utbreidd. Narkotika er eit aktuelt problem i Kvam, våre arrangement skal ikkje verta brukte som salsmarknad for slikt. Folk som sel og driv med narkotika, er ikkje velkomne på våre arrangement.


Rossvollrussen er takksame for at vaktene er observante og melder frå om slike lovbrot. Det er viktig at dette vert teke tak i, slik at me unngår denne typar episodar på komande arrangement. Både huseigar Arne-Kristian Glück-Teigland og politiet er svært nøgde med gjennomføringa av russekroene så langt. Me har god støtte frå lokalpolitiet og eit godt samarbeid med Holmatun om arrangementa. Holmatun bidreg mellom anna med råd og gode vaktinstruksar. Dette er til god hjelp for oss og gjer til at me lett kan fylgja forskrifter og lover. Russekroene skal vera eit kjekt, positivt, trygt og sosialt tilbod for ungdommen. Det er nettopp difor me steller i stand russekro.

Skrive av redaktør Solveig Skaar Ljones, festsjef Lena Tufta og president Tor Børve Rasmussen

For årets russestyre:

Tor Børve Rasmussen

For Kvam, Samnanger, Fusa og Tysnes Lensmannskontor:

Politioverbetjent Ann-May Garen