Dette er ein artikkel for abonnentane våre

25. Oktober 2019

Trivest med ball etter skuletid


Kvar måndag og onsdag er høvesvis 15 og 30 born samla på banen til Norheimsund fotballklubb for å spela fotball, gjera lekser og få litt sunn mat.


Login HF