Publisert 20. oktober 2019 kl. 20.00.

Bearlag

Kvam senioruniversitets forelesning denne gangen handlet om «Nabostrid og dugnad. Konfliktløysing i grend og bygd» ved Jørn Øyrehagen Sunde, jurist og rettshistoriker, professor ved juridisk fakultet ved UiB.

I tillegg til mange interessante fakta om temaet, lærte jeg et nytt ord: bearlaget. Nå er det 18 år siden jeg bosatte meg i Kvam. Store deler alene. I løpet av årene ble jeg trygg på at når som helst det trengst, finnes det kvemmingar som stiller opp. Lett å be: «bare si fra.»

Derfor vil jeg gjerne på denne måten si en stor takk til alle dere som stiller opp som bearlag.

An Riemslag