Publisert 17. oktober 2019 kl. 10.09.

Etter første vestlandsting

Denne veka har eg vore Raudt-politikar saman med Jeanette Syversen i det nye Vestland fylkesting. Her var det mange festtalar om denne historiske nyskapinga Vestland. Men alt første dagen utfordra eg påtroppande fylkesordførar Jon Askeland (Sp) frå talarstolen om han meinte vilkåra for samanslåingsvedtaka i Hordaland og Sogn og Fjordane fylkesting var oppfylte. Han kunne diverre svare verken ja eller nei på spørsmålet mitt. Andre dagen foreslo eg at maksimal politikargodtgjersle vart 8G (G er grunnbeløpet i folketrygda), det vil seia ca. 800.000 kroner i Vestland fylke – slik Raudt har foreslått også i Stortinget. Det er det firedobbelte av det ein minstepensjonist får og det dobbelte av snittløna i kommunane. Berre Raudt og SV røysta for forslaget. Dei andre partia gjekk inn for fylkesordførargodtgjersle på 1.239.536, varaordførargodtgjersle på 987.997 (stortingsløn) og andre godtgjersler basert på 92 % av stortingsløn. Det var i alle fall ikkje måtehald som prega dei andre partia i det nye fylkestinget. 24. oktober legg den nye fylkesrådmannen fram sitt budsjettforslag for 2020 for nye Vestland fylke. Då fryktar vi i partiet Raudt at det kan bli ein «blåmåndag» for innbyggjarane i dagens Hordaland og Sogn og Fjordane.


Terje Kollbotn,

Raudt-representant i Vestland fylkesting