Publisert 16. oktober 2019 kl. 14.09.

Kommunedelplan for Tokagjelet

Eit omfattande og viktig dokument som skal leggja føringar for mykje av Kvam si framtid innan samferdsle i retning Bergen, er no lagt ut på høyring.

Kommunedelplanen for Tokagjelet presenterer mange moglege løysingar. Nokre alternativ er korte og bratte, og nokre er lange og flate. Nokre råkar kanskje din eigedom eller nærmiljøet ditt. Felles for alle er at dei kostar mykje pengar.

Kven skal betala? Kor skal tunnelen gå? Desse og mange andre spørsmål har du anledning til å seia di meining om no. Løysinga me vel, vil prega utviklinga av kvammasamfunnet for mange tiår.

Oppmodinga til næringsliv, innbyggjarar og hyttefolket på Kvamskogen: Les planen, ta ansvar og kom med meininga di til framlegget! Du finn han på heimesida til heradet. Høyringsfristen er 23 november.

Frode Nygård,

gruppeleiar Kvam Frp