Publisert 15. oktober 2019 kl. 16.00.

Vasstankar sette ut i Ålvik


Mange opplever vond lukt og smak på vatnet i Ålvik.


Sjølv om prøvar av vatnet viser god kvalitet, set Kvam herad i dag ut to vasstankar med drikkevatn som eit tilbod til dei som ynskjer det.

Den eine vasstanken vert plassert på Torget, den andre ved Folkets hus, opplyser Kvam herad på den kommunale heimesida.

Det vil verta tekne nye vassprøvar onsdag, og det vert arbeidd vidare for å finna årsaka til at så mange opplever vond lukt og smak på vatnet.
Siste Nytt:

15. Oktober 2019

Til Polen for å læra

Sander Eide Aase

redaksjon@hf.no


07. Oktober 2019

Biletserie: Tørvikbygdløpet

Sander Eide Aase

redaksjon@hf.no