Publisert 10. oktober 2019 kl. 23.35.

Om badehuset – denne gongen med tekst

Dei som opnar avisa fredag og vonar å få lesa korleis soga om badehuset i Vik enda plan- og driftsutvalet i Jondal, vart skuffa. Stort meir enn artikkelnamnet og kåra skribent var ikkje å sjå nedst på side 15 i avisa. Slik går det når iveren er større enn både staben, eventuelt når visse tilsette sluntrar unna oppgåvene sine.

Trøysta er at vedtaket kjem her: Utvalet vedtok måndag samørystes å gjera om vedtaket om å gje dispensasjon for tiltaket. Det må dermed eventuelt godkjennast som del av reguleringsplanen som nyleg var på høyring. Fylkesmannen har enno ikkje sendt fråsegn om planen, etter eit dialogmøte med kommunen tidlegare i veka.