Dette er ein artikkel for abonnentane våre

09. Oktober 2019

Søkte om pengar, fekk kommunalt initiativ

Rådmannen tilrådde å gje 600.000 kroner frå næringsfondet til snøkanoner på Folgefonna. Plan- og driftsutvalet (PDU) valde å i staden å freista få i gang eit spleiselag.


Login HF