Publisert 08. oktober 2019 kl. 16.24. Oppdatert 08. oktober 2019 kl. 19.52.

Vart møtte med Kvamsøy-protestrop


Eit hundretal demonstrantar møtte dei folkevalde før det avgjerande heradsstyremøtet i ettermiddag.


– Kvamsøy til folket, nei til oppdrett! ropa demonstrantar utstyrte med faner og plakatar.

Utanfor Kvam rådhus tok dei til orde mot akvakulturområdet ved Kvamsøy. Der dukka mellom andre dagleg leiar i Lingalaks AS, Kristian Botnen, opp.

Somme fekk applaus, andre fekk oppmodingar om å endra syn på veg inn i maktkorridorane.

– Eg har ei magekjensle av at det er mogleg å snu dette, seier aksjonsfrontfigur Ingrid Laupsa Tjosaas før møtet.

Om få timar skal avgjerda takast, men før den tid skal mellom anna kommunedelplanen for Tokagjelet presenterast i open time til klokka 17. Jostein Ljones (Sp) legg opp til å ta kommuneplanen fyrst i det ordinære møtet.

Heradsstyret har fleire forfall frå faste medlemer. Mellom anna erstattar Hogne Høysæter (V) partifelle Helge Karlsøen. Det er uvisst kva byta har å seia for det knappe fleirtalet i saka.

Heradsstyresalen er fullsett av tilhøyrarar. Ordførar Jostein Ljones (Sp) har mint dei frammøte om dei vedtekne føringane for god framferd i møtet.