Dette er ein artikkel for abonnentane våre

06. Oktober 2019

Gangvegkostnad minka med tilskotet frå Kvam

Kostnaden med gang- og sykkelveg mellom Oddland og Lidarende har gått ned med fem millionar. Formannskapet håpar å få bruka pengane andre stader, men det hastar.


Login HF